GRUNDUTBILDNING
 
Vi har en målinriktad utbildning för dig som fyllt 14 år och 9 månader Undervisningen sker huvudsakligen på helger.
Teori
 • Lördag 8 timmar lärarledd teoriutbildning
 • Söndag: körgård och teori.
 • Kursmaterial, Mopedbok för utbildning till mopedförare
  Obegränsat antal övningar på mopedbokens hemsida
 • Distanstester på internet (körkort online)
Praktik
 • 4 st lektionspass
 • 2 st lektionsnspass i körgård, resterande lektioner fördelas individuellt mellan körgård och trafikundervisning
 • Lån av moped
 • Lån av hjälm, ryggskydd och handskar
 • Lån av comradio vid körning i trafik
Vårt pris 5000kr
Nytt pris 2019 4800kr

Avgifter till transportstyrelsen eller förarprovskontoren ingår inte i kurspaketet.

Vi följer en av Transportstyrelsen fastställd kursplan för utbildning till AM körkort och de krav som sätts upp iTSFS 2009:12
Grundutbildningspaketet är baserad på ett genomsnittsbehov hos våra elever
Det kan hända att vissa elever behöver extra stöd läs gärna mer under extralektioner
Vi gör vårt bästa för att individanpassa utbildningen där det finns möjlighet till det men förbehåller oss rätten att avbryta undervisningen i de fall eleven ej anses kunna tillgodogöra sig undervisningen. Där påbörjad utbildning ej avslutats inom sex månader, kan vi ej garanter fortsatt utbildning.


körgård
eu undervisning
eu undervisning_I

TEORIPASS

Tid: Lördagar kl 09:00-17:00
Genomgång av trafikteori med hjälp av läroboken och arbetshäfte samt övrigt informationsmaterial

Plats: Vänersborgsvägen 1A, 746 34 Bålsta


Kurslitteratur får man vid första teori tillfället.

På hemsidan Mopedbok.se kan man gå in och läsa i förväg under fliken teori finns pdf filer att läsa eller ladda ner och läsa så är man väl förberedd inför kursen


Ca 300 övningsfrågor på www.mopedbok.se (svaren finns i boken)

Eleverna får hemuppgifter i form av distanstester på Körkortonline. Vi anser att eleven ska göra ett test på 65 frågor innom kategorierna vägmärken och regler med minst 70% godkänt för att får köra i trafik. Vi kontrollerar via Internet att eleven når upp till de satta målen innan de får komma och köra i trafik.

Innan kursen kan avslutas ska eleven ha klarat av ett test på tid med 65 blandade trafikfrågor och uppnått minst 70% rätt. Innan dess är kursen ej fullgjord.

Efter avslutad utbildning bokar du prov vid ett förarprovskontor.
 


PRAKTIKPASS

Övning i körgård ca 2,5 timmar
Tid: Söndagar (tid enligt överenskommelse)
Kontroll före körning
Bromsövning
Styr- & balansövning
Grundläggande trafikövning
Övningsmomentet avslutas när eleven visar att han/hon kan behärska de olika delmomenten
Om inte alla delmoment klaras av får extralektioner bokas.
Extralektioner inkluderas ej i grundpriset.
Plats: Sköldvägen 7, draget i Bålsta.

Övningskörning i trafik ca 2,5 timmar
Följa skyltar och trafikregler
Planera körning
Stadstrafik
Landsvägskörning
Övningen är godkänd när eleven visat att han/hon tillämpar de regler som gäller och kan visa hänsyn, omsorg och varsamhet i trafiken. Tid: Enligt överenskommelse. Bokas individuellt efter elevens förutsättningar. Övningar i trafik utgår från Vänersborgsvägen 1 med möjlighet till körning i centrala Bålsta.
Plats: Vänersborgsvägen 1A, 746 34 Bålsta

Lån av moped, mopedhjälm och handskar ingår. Finns egen hjälm bör man ta med den vid körgårdsövningar.


EXTRALEKTIONER

Extralektion 1 timme, övningskörning i körgård (600 kr)
Målet är att eleven och vi ska känna att det finns en trygg grund att stå på inför en lektion ute i trafiken.
Vi övar ett eller flera av momenten till dess eleven och vi känner oss trygga med övningarna.
Kontroll före körning
Bromsövning
Styr- & balansövning
Grundläggande trafikövning
Övningsmomentet avslutas när eleven visar att han/hon kan behärska de olika delmomenten

Extralektion 1 timme, extra övningar i trafik (600 kr)
Målet är att eleven och vi ska känna att det finns en trygg grund att stå på när eleven sedan själva ska köra på egen hand i trafiken.
Vi övar ett eler flera av momentet till dess eleven och vi känner oss trygga med övningarna.
Följa skyltar och trafikregler
Planera körning
Stadstrafik
Landsvägskörning
Övningen är godkänd när eleven visat att han/hon tillämpar de regler som gäller och kan visa hänsyn, omsorg och varsamhet i trafiken.

CHECKLISTA NÄR DU GÅR EN KURS HOS OSS

Du kan påbörja en mopedkurs vid 14 år och 9 månaders ålder. Du måste vara 15 år för att genomföra körkortsprovet.

CHECKLISTA

1. Om du vill ta ett AM-körkort, ansök om körkortstillstånd!

2. Anmäl dig till en av våra kurser, som passar dig.

3. Tag med dig legitimation vid AM-utbildning ta även med körkortstillståndet till mopedskolan.

4. På mopedskolan genomförs utbildningen av behöriga utbildare. Du får inte övningsköra privat.

5. När du har genomgått utbildningen meddelar vi detta till Transportstyrelsen Därefter kan du boka provtid som passar dig, vid ett förarprovskontor tex i Stockholm eller Uppsala beroende på var du bor.
Mopedskolan står inte för myndigheternas avgifter, så som kostnad för att skriva prov vid förarprovskontoret.

6. Man måste vara 15 år fyllda för att skriva prov vid ett förarprovskontor (Det sker inte någon uppkörning på moped för transportstyrelsen).

Se hur ett förarprov kan se ut hos förarprovskontoret.

- AM-körkort gäller även för framförande av traktor och arbetsfordon klass II samt vanlig moped.
- Förarbevis och AM-körkort kan återkallas vid trafikbrott.

Anmälan ska inkomma senast 1 vecka innan kursen äger rum.


Körkortstillstånd och bokning av prov

Information om körkortstillståndet och hälsodeklarationen.

Observera att innan Transportstyrelsen kan börja pröva din ansökan om körkortstillstånd måste

• ditt synintyg ha skickats in till Transportstyrelsen

• ansökningsavgiften vara betald

Du kan välja att betala din ansökan om körkortstillstånd direkt via din Internetbank, med betalkort eller vänta på att Transportstyrelsen skickar hem ett inbetalningskort till dig.

Du kan ansöka om körkortstillstånd för hel grupp I eller för endast någon/några av behörigheterna. Tror du att du kommer att vilja ha körkortstillstånd för flera behörigheter inom 5 år? Ansök då om dessa på en och samma gång, så slipper du då att betala ansökningsavgiften flera gånger. Du rekommenderas att välja alternativ 1 (alla behörigheter).

Det är viktigt att tänka efter när du fyller i Hälsodeklarationen så att du fyller i den rätt. Om du är dyslektiker ska du inte ta upp det i din hälsodeklaration.

Har man diagnosen ADHD ska det tas upp och då kommer Transportstyrelsen att göra en utredning på detta.

De vill då ha ett läkarutlåtande om barnets medicinering mm det kan därför vara bra att ha skaffa sig ett sådan redan i förväg. En sådan utredning kan ta mellan 3-6 månader om det inte förberetts i förväg.

Andra orsaker till att man kan behöva göra en utredning innan ett körkortstillstånd utfärdas är:

 • Epilepsi
 • Synfälts defekter
 • Diabetes
 • Hjärt och kärlsjukdomar
 • Om man finns med i brottsregistret eller i en pågående polisutredning.

Här kan du läsa mer om vad hälsodeklarationen innebär, pdf medicinska krav.

Fyll i blanketten Körkortstillstånd med hälsodeklaration (beställ här via Transportstyrelsen).

Bifoga även Intyg om synprövning (beställ tid hos optiker).

Skicka blanketterna till:
Länsstyrelsen i Stockholms län (om du är skriven i Stockholm)
Box 22056
10422 Stockholm

Om teoriprov hos Transportstyrelsen

När du har genomgått utbildningen meddelar vi detta till Transportstyrelsen.Vi skickar hem ett diplom till dig, efter det kan du boka provtid, vid ett förarprovskontor som passar dig. Mopedskolan står inte för myndigheternas avgifter.

Man måste vara 15 år fyllda för att skriva prov hos Trafikverkets förarprovskontor

Genom kunskapsprovet ska du visa att du har kunskaper så att du kan köra med omdöme i trafiken. Det finns ett särskilt kunskapsprov för varje körkortsbehörighet. Provet bygger på en kursplan för behörigheten. Avgiften för ett kunskapsprov är 320 kronor dag tid.
Läs mer på Kökortsportalen avgifter. Du gör ditt kunskapsprov på något av Trafikverkets förarprovskontor eller mottagningsort.

Det sker inte någon uppkörning för moped på Trafikverket.

Se hur ett förarprov kan se ut hos förarprovskontoret.

Viktigt att veta om du är dyslektiker !

Förlängd provtid,
Om du har lässvårigheter kan du beviljas förlängd provtid för alla körkortsbehörigheter och för traktorkort. För behörighet B kan förlängd provtid beviljas även för de språk som provet finns översatt till. Du har även tillgång till ljudstöd på svenska vid förlängd provtid. Förlängd provtid innebär, vid prov för körkortsbehörigheterna och traktorkort, att ordinarie provtid utökas med 50 procent.

Muntligt prov.
Muntligt prov är anpassat för dig som har mycket stora lässvårigheter (exempelvis på grund av dyslexi eller andra funktionsnedsättningar). Ett muntligt prov innebär att vi ställer frågor till dig muntligt och att du ofta själv får berätta vad som gäller utifrån en fråga eller bild. Om du inte är säker på att du förstått frågan har du möjlighet att fråga oss. Den som leder provet bedömer om du svarat rätt eller fel. I vissa frågor får du välja mellan svarsalternativ som vi ger dig. Du läser inte någon text under ett muntligt prov.

För att få tillgång till extra hjälp krävs dock att man ansöker om detta och använder en särskild blankett

Någon ska intyga att du har svårt för att läsa
Den som intygar ska ha god kunskap om läs- och skrivsvårigheter för att få intyga. Intygsgivaren ska bedöma vilken anpassning du behöver för att kunna visa dina kunskaper vid ett kunskapsprov hos Trafikverket. Exempel på sådana personer är speciallärare eller specialpedagoger inom gymnasieskolan, personal på vissa trafikskolor eller andra specialister inom området.

Vad ska finnas med i ansökan?
I din ansökan ska det finnas resultat från tester av hur fort och säkert du läser, en sammanfattande bedömning och en självvärdering (självvärdering måste bifogas enbart vid ansökan om muntligt prov). I den sammanfattande bedömningen ska det finnas en motivering till varför du inte kan göra kunskapsprovet skriftligt inom ordinarie tid och varför du ska få göra provet med förlängd provtid eller som muntligt prov. Använd denna blankett för att ansöka.
Du kan även läsa mer här

Värt att veta är att AM-körkort gäller även för framförande av mopedbil, traktor och arbetsfordon klass II. Det kan alltså komma frågor på proven som rör dessa fordon .